افزایش سرعت رندر با یک کلیک

دانلود

  • مدرس :یونس بنا
  • مدت زمان :15دقیقه

توضیحات

افزایش سرعت رندر با یک کلیک، هوشمند بودن عملیات سمپل گذاری برای نورها به نور Dome و تکنیک نورپردازی بر پایه تصاویر یا همان image-based lighting نیز سرایت کرده است. نور Dome یک منبع کروی یا نیم کره بوده که معمولا با یک HDRI برای شبیه سازی محیط و نور آن ترکیب میشود. این تکنیک نورپردازی یکی از اساسی ترین تکنیک ها ی رندرینگ در سالهای اخیر بوده است، که به این روش، نورپردازی بر پایه ی تصاویر یا image-based lighting نیز گفته میشود. هر چند این تکنیک در سالهای اخیر پیشرفت های زیادی داشته است ولی هنوز نیاز به سمپل گذاری های فراوان مخصوصا در صحنه های داخلی دارد. در فضاهای داخلی، نور از بخشهای کوچکی از فضا مثل در یا پنجره راه نفوذ به داخل را پیدا میکند. در این حالت بخشی از تصویر یا HDRI مورد استفاده قرار میگیرد و سمپل گذاری کامل برای منبع Dome عملا خیلی کارامدی نخواهد داشت. خب، راه حل این مشکل استفاده از منابع نوری در حالت Skylight Portals بود که آنها را در قسمتهای ورودی مثل در و پنجره قرار میدادیم و کمک زیادی به سمپل گذاری نورهای مستقیم میکرد. ولی این راه حل یک فرایند دستی بوده و مستلزم صرف زمان میباشد و در ضمن خیلی دقیق هم نیست!
برای جلوگیری از این مشکل، یک منبع هوشمند از نور Dome که با الگوریتم Adaptive light هماهنگ هست، تولید شده. در این فرایند، از اطلاعات کسب شده از Light cache کمک گرفته میشود تا متوجه شود کدام بخش از HDRI بیشتر در صحنه تاثیر می گذارد.
عملا با اضافه شدن این قابلیت، استفاده از نورهای Skylight Portal معنی نخواهد داشت. در این روش بطور هوشمند تشخیص داده میشود که کدام بخش از HDRI بیشتر روی صحنه تاثیر داشته و نیاز به سمپل گذاری بیشتری خواهد داشت و کدام بخشها تاثیری ندارند و در عملیات سمپل گذاری نادیده گرفته شون