تفاوت دو کلمه require و force

دانلود

توضیحات

هر دوی این دو کلمه به معنای اجبار داشتن هستن
اما تفاوت این دو کلمه چیه؟ و کجا استفاده میکنیم؟
تا اخر این ویدیو رو نگاه کن