تلفظ حرف چ در کلمات زبان انگلیسی

دانلود

توضیحات

تلفظ صدای چ گاها در کلمات مختلف با حروف های متفاوتی شنیده میشه و الزاما هیچگاه با حروف ch نیست