تفاوت 4 کلمه say , tell , speak , talk چیست؟

دانلود

  • مدرس :استاد فریبا صابری
  • مدت زمان :1دقیقه
  • speak

توضیحات

هر چهار تای این کلمات به معنی گفتن هستن ولی هر کدام در جملات متفاوت ظاهر می شوند

در این ویدو کامل و مختصر نکته هرکدام را توضیح داده شده است