چه طوری بگم اون شخص تقریبا چند ساله هست؟

دانلود

توضیحات

اگه در زبان انگلیسی بخوای بگی چند سالته شاید راحت بگی

ولی اگر بخوای سن شخصی رو حدودا بگی شاید ندونی تو این ویدیو واست میگم