کاربرد پسوند های ing و ed

دانلود

توضیحات

پسوند ing همیشه به عنوان مشخصه حال استمراری نیست
یا پسوند ed رو جهت شناخت فعل گذشته استفاده میکنید
ولی در این ویدیو میگم که مشخصه ها و کاربرد دیگه هم دارند که نکتشو یاد بگیری